Kişisel Verilen Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı FestivalTR.com kapmasında yürütülen Whatsapp Dayanışma grupları kapsamında kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

FestivalTR.com kapmasında yürütülen Whatsapp Dayanışma gruplarında FestivalTR.com ile kendi özgür iradem ile paylaştığım iletişim bilgilerimin, fotoğraflarımın, SMS, e-posta, telefon, çağrı merkezleri, IVR, beacon ve sair iletişim araçları üzerinden gerekli olan tüm sosyal medya paylaşımlarının 3. kişiler nezdinde yapılmasına, bilgilendirilme, eğitim, tanıtım, duyuru vs. konularında, bana e-posta, sms ve/veya whatsapp yolu ile bilgi verilmesi ve/veya bu amaçla ticari anlamda her türlü iletişim vasıtası ile tarafıma ulaşılması konusundaki faaliyetler ve yapılacak tüm bildirimler için kullanılmasına, FestivalTR.com ‘a süresiz olarak muvafakat (izin) verdiğimi beyan ederek bu muvafakatname ile verdiğim izni dilediğim zaman yukarıda yazılı iletişim kanallarından herhangi birine ulaştıracağım tek taraflı bir bildirim ile dilediğim zaman sona erdirebileceğim konusundaki yasal haklarımla ilgili bilginin de açıkca verildiğini ve bu koşullarda söz konusu tanıdım ve bilgilendirme faaliyetlerine sına kendi isteğimle, hiçbir baskı ve telkin olmaksızın katılmayı kabul ettiğimi ve konu hakkında hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde riskler konusunda da bilgi ssahibi olarak, bu konudaki tüm şikayet haklarımdan ve ayrıca diğer mevzuat çerçevesinde tarafıma tanınmış bulunan tüm,cezai,hukiki ve mali şikayet haklarımdan da vazgeçtiğimi, aydınlatılmış açık rızam ile onay ve muvafakat (izin) verdiğimi gayri kabili rücu olarak beyan kabul ve ikrar ederim.